โซฟาพร้อมด้วยเทคโนโลยีที่ง่ายและสะอาด

 โซฟาพร้อมด้วยเทคโนโลยีที่ง่ายและสะอาด

ในรายงานสรุป

ซื้อโซฟาคุณสามารถเลือกหนึ่งของฟรีง่ายและสะอาดเนื้อเยื่อ (มากกว่า 400 เนื้อเยื่อ) เทคโนโลยี
ที่ช่วยให้คราบของเหลวสามารถเลื่อนและแห้งเพื่อ esssere ผู้ที่เอาออกไปในลักษณะที่เรียบง่ายด้วยน้ำและสบู่
โครงสร้างของเนื้อเยื่อแม้ว่าต้านทาน cnferisce สุดในเวลาเดียวกันสัมผัสที่สวยงาม