เฟอร์นิเจอร์นี้ยัง Clab ที่ทำการ Clab

 เฟอร์นิเจอร์นี้ยัง Clab ที่ทำการ Clab

ในรายงานสรุป

สำนักงานศูนย์ที่สองพื้นที่ที่เสนอให้เช่าขนาดแตกต่างกันฟรีหรือติดตั้งตามความต้องการของผู้ยื่นคำขอ สำนักงานมาตรฐานมีการติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับผลการดำเนินงานที่เงียบสงบของกิจกรรมมืออาชีพโดยนำเสนอบริการต่างๆ ราคาตั้งแต่ 299 €รายเดือน กรุณาติดต่อเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม