Furniture Ding Clab Clab Offices

 furniture ding Clab Clab Offices

Sa buod

Ang opisina center sa ikalawang alok floor space para sa upa ng iba't ibang laki, libre o sa gamit, ayon sa pangangailangan ng aplikante. Pamantayan opisina ay nilagyan ng basic comforts para sa mapayapang pagganap ng mga propesyonal na mga gawain sa pamamagitan ng pagbibigay ng iba't-ibang mga serbisyo. Presyo mula sa € 299 bawat buwan. Makipag-ugnay sa amin para sa karagdagang impormasyon.